Siposten sukuseura ry

Kunniamitali/Kunniakirja
(Kunniakirja jaetaan Kunniamitalinsaajalle hänen nimellään)

Kunniamitali/Kunniakirja
jaetaan henkilölle/henkilöille joka toinen vuosi sukutapaamisen yhteydessä.
Hallitus tekee valinnan mitalin saajasta/saajista.
Mitalin saajan valintaperusteet:
Kunniamitalin saaja /saajat palkitaan ”useita vuosia jatkuneesta toiminnasta sukuseuran hyväksi”.

Mitali voidaan myös jakaa sukuseuraan kuulumattomalle

henkilölle/henkilöille jos hän tai he ovat toimineet sukuseuraa taloudellisesti tukien tai edistäneet sukuseuran toimintaa omalla toiminnallaan.

Eeva Siponen, kunniakirja ja
-mitali kädessään.

Sukuseuran kunniamitali nro 1

Sukuseuran hallitus luovutti Siposten sukuseuran kunniamitali nro 1 Raimo ja Eeva Siposelle 11.7.2015 Lieksan Vuonislahdessa.

"Sukuseuran perustajana toimi aktiivisesti Raimo Siponen, Joensuusta. Hän oli aloittanut suvun tutkimisen joitakin vuosia aikaisemmin jäätyään eläkkeelle, ajatuksenaan vain selvittää omat juurensa. Työ vei mukanaan. Niinpä hän innostui uudesta harrastuksestaan niin paljon, että aineistoa kertyi useasta tuhannesta sukuun kuuluvasta henkilöstä. Hänen salainen haaveensa oli saada tämä arvokas aineisto kirjan muotoon."
Raimo Siponen kuoli 31.7.2005.

Mitalin vastaanotti puoliso Eeva Siponen.
Eeva Siponen on edesmenneen kunniapuheenjohtajan ja sukuseuran perustajan Raimo Siposen leski. Eeva auttoi Raimoa suvun tietojen arkistoinnissa ja oli vahvasti mukana tukemassa Raimoa Siposten sukuseuran perustamisessa.