LIEKSA 5.8.1995

 Sukuseuran ensimmäinen ja perustava kokous oli Lieksassa, jossa Raimo Siponen valittiin sukuseuran esimieheksi ja hallituksen puheenjohtajaksi. Samalla päätettiin aloittaa jäsenluettelon pitäminen ja sukua koskevan tietouden, valokuvien ja kertomusten kerääminen, joihin perustuen myös sukututkimusta päätettiin jatkaa Raimo Siposen aloittaman työn ja keräämien tietojen perusteella. Päätettiin käynnistää suvun jäsenille tarkoitettu Sukuviesti, jossa kerrotaan sukuseuran toiminnasta, vanhoista suvun henkilöistä ja sukua koskevia tarinoita.

 Seuraava sukukokous päätettiin pitää Juuassa 1997 kaksipäiväisenä, jossa kokouksen ja juhlan lisäksi on retkipäivä, joka toteutetaan laivaristeilynä Pielisellä. Ennen kokousta pyritään selvittämään suvun levinneisyyttä Suomessa ja maamme rajojen ulkopuolella. Siihen kuuluu muiden sukuhaarojen, Savon ja Pohjoisen Siposten, sukutietojen kerääminen. Kokousten yhteyteen liitetään myös suvun esivanhempien asuinpaikkoihin tutustuminen ja niiden merkintä karttoihin.