Sukuseuran kunniamitali nro 9

Sukuseuran hallitus luovutti sukuseuran kunniamitalin nro 9 Heikki Turuselle 16.7. -22 Kontiolahden Kotiseutukeskuksessa.
Heikki on myös sukujuuriltaan "Siposia". Heikki on ollut vakio-
vieras sukutapaamisissa aina, kun on ehtinyt kirjailijan kiireil-
tään. Hän on esiintynyt sukutapaamisten "illanvietoissa". Hänen
lausuntansa Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista Swen Dufva
on aina saanut kaikki vieraat haltioihinsa. Hänen suhtautumi-
sensa sukujuuriinsa on ollut kunniamitalin arvoista.